GÜNÜBİRLİK

BURSA TURU

 

Bursa, M.Ö. yıllardan bu yana bir çok medeniyete ve birçok dinlere beşiklik etmiş ender illerin başında gelir. İlde Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Musevilik dinlerine ait bir çok eser hala ayakta ve koruma altındadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun da bir dönem başkenti olan Bursa her açıdan görülmeye değer bir yerdir.

       

Program:

Saat 10:30 sularında Bursa'ya varmış oluyoruz. Kent merkezinde kısa bir mola veriyoruz, sonra günün koşullarına göre aşağıdaki yerleri belirleyerek geziyoruz.

Ulu Cami : 1396-1400 yıllarında Yıldırım Beyazıt tarafından yapturulan Ulucami, tamamıyla kesme taştan, çok kalın ve yüksek duvarlarla 12 ağır dört köşeli paye üzerine, pandantiflerle, yirmi kubbelidir.Çok kubbeli camilerin en klasik ve abidevi bir örneğidir. Zengin ve ferah mekanı ile bütün Türk camileri arasında en büyük alana da (318 m2) sahiptir. Caminin inşası sırasında nakit zorluğu çekilip yarım bırakılınca Hıristiyan ve Musevi cemaatler maddi katkıda bulunmuş, bunun üzerine Müslümanlar da şükranlarını belirtmek için David'in Yıldızı ve Haç işaretlerinin oyulduğu taşları caminin pencereleri üzerinde kullanmışlardır.

Orhan Cami ve Külliyesi : 1339-1340 yıllarında Orhan Bey tarafından yaptırılan külliye, cami, medrese, imaret, mektep, hamam ve han (Emir Hanı) yapılarından oluşmaktadır. Ulu Caminin doğusunda olup Osmanlı külliyelerinin ilk örneklerindendir. Orhan Cami, Bursa'daki erken Osmanlı dönemi yapılarının en önemlilerinden biridir. Üç sıra tuğla, bir sıra taş düzeni ile yapılmış olup, dış yüzdeki tuğla işçiliği son derece ilginçtir.

Emir Sultan Camisi ve Türbesi : Şadırvanlı avlusu ile tek kubbeli cami tipinin güzel bir örneği olan Emir Sultan Cami'nin bugünkü şekli, 1804 yılında Sultan III. Selim zamanında yapılmıştır.

Muradiye Külliyesi : Sultan II. Murat tarafından 1424-1426 yılları arasında yaptırılan külliye; cami, medrese, imaret, hamam ve 12 türbeden oluşmaktadır. Cami Osmanlı mimarisinde, ilk zamanlarda çok kullanılmış olan yan mekanlı (zaviyeli) camiler türündedir.
Hüdavendigar Cami ve Külliyesi : 1366-1385 de Sultan I. Murat (Hüdavendigar) tarafından yaptırılan külliye; cami, medrese, imaret, türbe ve hamam yapılarından oluşmaktadır.

Osmanlı mimarisinde bir benzeri daha olmayan iki katlı yapının alt katı cami, üst katı ise medresedir. Gösterişli dış minaresi ile bir saray görünümünde olan yapının mimarı belli değildir. Yanlardan ve önden, ortası sütunlu çift sivri kemerlerle açılan üst kat revakları ile iki katlı cephe, Venedik saraylarını andıran gösterişli bir manzara teşkil etmektedir.

Yıldırım Beyazıt Külliyesi : 1390-1399 tarihleri arasında yapılan ve şehrin doğusunda, Yıldırım semtinde bulunan külliye; cami, medrese, darüşşifa, türbe, han, hamam, imaret, kasır, mutfak, hizmet odaları ve ahır yapılarından oluşmaktadır.

Külliyenin ortasında bulunan cami, yan kanatlı camilerin en anıtsal örneklerinden olup, 1399 tarihli bir vakfiyesi bulunmaktadır. Osmanlı mimarisi bu cami ile kendine has yapı üslubunu bulmaya başlamıştır.

Caminin kuzeydoğusunda kitabesi bulunan tek yapı olan türbe yer almaktadır.1406'da Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Süleyman Han tarafından Mimar Ali bin Hüseyin'e yaptırılan türbe, revaklı Osmanlı türbelerinin ilk örneğidir.

Yeşil Cami : 1419-1420'de Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılan caminin süslemeleri, 1424'de II. Murat döneminde yaptırılmıştır. Süslemelerde kullanılan yeşil firuze ve çinilerden dolayı Yeşil Cami olarak da tanınır. Mimarı Hacı İvaz Paşa'dır. Bursa'nın en önemli Osmanlı dönemi yapılarından olup, cami mimarisinden çok süslemeleri ile ünlüdür. Çini süslemeler caminin en önemli özelliğidir.

Yeşil Türbe: Bursa'nın simgesi olan bu yapı, Osmanlı türbe mimarisinin en güzel örneklerindendir. Mermer bir merdivenle çıkılan sekizgen yapıyı, yüksek bir kasnağa oturan kurşun kaplı kubbe örtmektedir. Çini süslemeleri ile eşsiz bir yapıdır. Tümüyle çini kaplı mihrabı bir şaheserdir. Ceviz ağacından geçme tekniği ile yapılmış, geometrik motiflerle süslü ve kitabeli kapı Osmanlı ahşap işçiliğinin en güzel örneklerindendir.

Emir Han: Ulu Caminin hemen altında bulunan Emir hanı, Orhan Bey tarafından, XIV. yy 'ın ikinci yarısında yaptırılmıştır. İç avlu çevresine sıralanan iki katlı revak ve bu mekana açılan odalardan oluşan han Osmanlı döneminin ilk örneğidir.

Eski Han: Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan hanı, Kanuni'nin sadrazamlarından Semiz Alizade XVI. yy da yaptırmıştır.

Geyve Hanı: Demirkapı Çarşısı'nın yanında bulunan, Hacı İvaz-Payigah olarak bilinen han, XV yy' da, Ahi Bayezid'in oğlu Hacı İvaz Paşa yaptırarak, Çelebi Mehmet'e armağan etmiştir.

İpek Han: (Arabacılar Hanı) İvaz Paşa Camii yanında bulunan bu han, Çelebi Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Bursa'daki hanların en büyüğüdür.

Koza Han: Ulu Cami ile Orhan Cami arasında bulunan bu hanı, II. Beyazıt, İstanbul'daki hayır yapılarına gelir getirmek amacıyla 1490 yılında yaptırmıştır. Bursa'nın en güzel ve günümüzde en yoğun olarak kullanılan hanıdır.

Pirinç Han: 1508 yılında Sultan II. Beyazıt, İstanbul'daki vakıflarına gelir sağlamak amacıyla yaptırmıştır. Hanın avlusunda bir tarihi çınar bulunur.

    

Gezilecek yerler:

Ulu Cami, Emir Sultan Camisi ve Türbesi , Muradiye Külliyesi , Orhan Cami ve Külliyesi , Hüdavendigar Cami ve Külliyesi, Yıldırım Beyazıt Külliyesi, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Bursa Kalesi, Emir Han, Eski (Tahıl) Han, Geyve Hanı, İpek Han, Koza Han, Pirinç Han.

   

Fiyata dahil olan hizmetler:

Ulaşım, sabah ikramı, öğle yemeği, rehberlik.

  

Araç Hareket Yerleri:

 

 

TUR ÜCRETİ  KİŞİBAŞI: 000 TL  

 

NOT: 

-          TURLARIMIZ ASGARİ 10 KİŞİLİK GRUPLAR ŞEKLİNDE YAPILIR

-          YUKARDA BELİRTİLEN FİYAT 10 KİŞİLİK BİR GRUP BAZ ALINARAK VERİLMİŞTİR

-          İSTEĞE BAĞLI OLARAK ÖZEL TURLAR DÜZENLENİR.

 

Bu sayfa 7487 defa görüntülenmiştir.